SYDV MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAN KİŞİ LİSTESİ
 
 
Sıra No Ad Soyad  KPSS P3 Puanı
1 ÖZLEM AYDOĞDU   77.2
2 YASEMİN YILDIZ   71.87
3 DERYA ÖZEN  71.09
4 SADET KUZU   66.68
5 NAGİHAN KAHRİMAN   65.07
 
Mülakata girmeye hak kazanan  kişiler için evrak teslimi 03.04.2018 tarihihinden itibaren 04.04.2018 mesai bitimine kadardır.Evrak teslimi SYDV müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.
 
BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER (MÜLAKATA ÇAĞRILAN ADAYLARDAN İSTENECEKTİR.)
1- Nüfus cüzdanı fotokopisi
2- İş başvuru dilekçesi
3- Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf
4- Geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak (KPSS sonuç belgesi fotokopisi)
5- Diploma fotokopisi
6- Adli sicil belgesi
7-ikametgah belgesi
8-Bilgisayar kullanabildiğine dair belge
9- Daha önce çalıştığı yerden varsa almış olduğu referans mektubu
10- Kendi el yazısıyla yazmış olan özgeçmiş mektubu (doğum yeri, doğum tarih, öğrenim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri ve hobileri konulardan bahsedilecektir.)
11- Sınavı kazanan adaylardan sözleşme aşamasında, görevi devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığına ve her türlü iklim koşulunda her türlü taşıtla seyahat etmeye engel olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu. (sözleşme imzala aşamasında istenecektir.)
E-MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER
Alınacak olan Sosyal Yardım ve inceleme görevlisi için Başvuran adaylar arasından, KPSS P3 puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 5 katı aday  5 kişi mülakata çağrılacaktır.
Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi 03.04.2018 tarihinden itibaren Hamamözü Kaymakamlığını http://www.hamamozu.gov.tr/ Resmi Web sitesinde, yayınlanacaktır. Diğer taraftan sınava girmeye hak kazanan adayların, işe başvuru dilekçelerinde bildirdikleri cep telefonları aranılarak bilgi verilecektir. Bu bildirimler tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Mülakat, 06.04.2018 Cuma günü saat: 09.30 da , Hamamözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının Saray Mahallesi Adil Candemir Caddesi Hükümet Konağı Kat:1 Hamamözü Amasya adresinde Mütevelli Heyeti toplantı salonunda yapılacaktır.
Adayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.
Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta ve sözleşme imzalayıp, imzalamamakta serbesttir.
Mülakatı kazanan personelin, yapılacak Arşiv ve Güvenlik soruşturmasında sorun çıkmaması halinde, alım kararının Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmasından sonra işe başlatılacaktır.
İrtibat için : Hamamözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Saray Mahallesi Adil Candemir Caddesi Hükümet Konağı Kat:1 Hamamözü Amasya
Tel: 0 358 787 62 68  Fax: 0 358 787 61 79