İlçemiz Hakkında Genel Bilgiler
Okunma Sayısı : 4111 kişi tarafından okunmuştur.
Tarihi :
 
İlçemiz, Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Gümüş Kasabası eşrafından İbrahim ve Kamil beylerin bir çiftliği iken 1887 yılında Kafkasya'dan göç ederek Anadolu'ya yerleşen Çerkez kökenli 60 hane vatandaşımızın bu bölgeyi satın alarak yerleşmeleri üzerine Hamamözü Köyü olarak kurulmuştur. O dönemlerde Çayköy nahiyesine bağlanmış, fakat 1910 yılında Hamamözü köyü Nahiye merkezi olmuş, 1972 yılında ise Belediye teşkilatı kurularak belde olmuştur.
 
20.05.1990 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3644 sayılı Kanunla ilçe statüsü kazanmış, 05 Ağustos 1991 tarihinde ise İlçeye dönüştürülerek Hamamözü ilçesi adını almıştır. İlçeye bağlı 17 köy ve ilçe merkezinde 4 Mahalle bulunmaktadır. Köylerde yaşayan insanlarımızın çoğunluğu 93 Osmanlı-Rus Harbi denilen (1293) 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Ruslar ve onların desteklediği Ermenilerin katliamlarından kurtulmak için Anadolu içlerine göç eden insanlarımızdan oluşmaktadır. Bunların çoğunluğu Gümüşhane ilinden göç eden vatandaşlarımızdır.
 
Coğrafî Yapısı:
 
İlçemiz 40-53 kuzey enlem ve 35-15 doğu boylamında, Amasya İlinin batısında yer almaktadır. Komşuları itibaeriyle doğusunda; Gümüşhacıköy İlçesi, batısında; Osmancık İlçesi Güneyinde; Çorum İli ve Laçin İlçesi, Kuzeyinde; Gümüşhacıköy ve Osmancık İlçeleri yer almaktadır. İlçemizin deniz seviyesinden yüksekliği 690 metredir.
 
B) İklim ve Bitki Örtüsü
 
İlçemiz İç Anadolu karasal iklimi ile Karadeniz Bölgesi iklimi arasında kaldığından geçiş iklim özelliklerine sahiptir. Kış ve ilkbahar ayları yağışlı geçmekte olup İlçe merkezinde kar yağışı fazla olmamaktadır. Yazları sıcak ve kurak, kış ayları soğuk geçmektedir.
Güneyde Saray Dağı ve Kuzeyde İnegöl Dağı ortasında kalan ilçemizde bitki örtüsü yerleşim yerlerinde meyve bahçelerinden, kavak ve söğüt ağaçlarından ibarettir. Ormanlarımız genelde çam ve meşe ağaçlarından oluşmaktadır.
 
C) Nüfus Durumu
 
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2014 yılı yerleşim yeri nüfus verilerine göre ilçe merkezinin nüfusu 1.530, köylerin nüfusu 2.736 olup, toplam ilçe nüfusu 4.266 olarak tespit edilmiştir.
  Older:

Valimiz

   Sayın Salih IŞIK

.